Відділ освіти Синельниківської міської ради

 

Виконання бюджету

Звіт про виконання бюджету за 2018 рік

по відділу освіти Синельниківської міської ради

 

         КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 24404,9 тис. грн., касові видатки складають 23400,5 тис. грн.  Відсоток виконання становить 95,9%.

         Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників дошкільних закладів становить 15011,2 тис. грн., касові видатки 14654,8 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 97,6%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 3299,5тис.грн., касові видатки 3299,5 тис.грн. Відсоток виконання 100%.

         Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ. Штатні розписи  установ по дошкільним навчальним закладам відповідають Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

         Ставки та посадові оклади працівників освіти установлено згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102 (з доповненнями та змінами).

         На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

         Уточнений план на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 23,4 тис. грн., виконання 23,4 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 9,4 тис. грн., касові видатки 9,4 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         Уточнений план на харчування дітей становить 1698,4 тис.грн., касові видатки 1581,9 тис. грн. Виконання бюджету 93,9%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 280,6 тис. грн., виконано за звітній рік 259,0 тис. грн. Відсоток виконання 92,3%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 17,8 тис. грн., касові видатки 11,6 тис. грн. Відсоток виконання  65,2%.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план 4059,9тис. грн., касові видатки 3556,2 тис. грн. Відсоток виконання становить 87,6%.

         Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду  становить 2010,51 тис.грн., виконано за звітній період 2010,51 тис. грн.:

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану  1491,7 тис.грн., касові за звітній період становлять  1491,7 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 518,8 тис.грн., касові за звітній період становлять 518,8 тис.грн., відсоток виконання 100%/

         КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 51715,4 тис. грн., касові видатки складають 49038,0 тис. грн.  Відсоток виконання становить 94,8%.

         Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників загальноосвітніх закладів становить34780,1 тис. грн., касові видатки 33170,3 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 95,4%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 7648,3 тис.грн., касові видатки 7274,6 тис.грн. Відсоток виконання 95,1%.

         Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ по загальноосвітніх навчальних закладів та НВК. Штатні розписи  установ відповідають Типовим штатним нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010р. №1205.  ”Про зміни в штатному розписі установ освіти” та згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

         Ставки та посадові оклади працівників освіти установлено згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102 (з доповненнями та змінами).

         На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

         Уточнений план на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 1935,9 тис. грн., виконання 1933,9 тис. грн. Відсоток виконання 99,9%.

         По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 24,5 тис. грн., касові видатки24,5 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         Уточнений план на харчування дітей становить 1009,4 тис.грн., касові видатки 996,1 тис. грн. Виконання бюджету 98,7%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 350,4 тис. грн., виконано за звітній рік 327,8 тис. грн. Відсоток виконання 93,6 %.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 85,6 тис. грн., касові видатки 37,3 тис. грн. Відсоток виконання 43,6 %.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план 5831,7 тис. грн., касові видатки 5224,0 тис. грн. Відсоток виконання становить 89,6%.

        Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду  становить 7303,0 тис.грн., виконано за звітній період 6961,9 тис.грн.:

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану  124,7 тис.грн., касові за звітній період становлять 124,7 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 1471,5 тис.грн., касові за звітній період становлять 1471,5 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку(капітальні видатки) - сума уточненого плану 5706,8 тис.грн., касові за звітній період становлять 5365,7 тис.грн., відсоток виконання 94%.

         КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 1644,6 тис. грн., касові видатки складають 1582,3 тис.грн. Відсоток виконання становить 96,2%.

         Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників Центру дитячо-юнацької творчості становить 1044,8 тис. грн., касові видатки 1013,3 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 97%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 233,2 тис.грн., касові видатки 233,2 тис.грн. Відсоток виконання 100%.

         Фонд заробітної плати по установам відділу освіти розраховувався згідно штатних розписів установи та тарифікаційного списку. Штатний розпис   відповідає Типовим штатним нормативам позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012р. №1230.  «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів».

         На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» за 2018 рік виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

        Уточнений план на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 7,8 тис. грн., виконання 7,8 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 42,8 тис. грн., виконано за звітній рік 38,3тис. грн. Відсоток виконання 89,5%.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план  315,3 тис. грн., касові видатки 289,0 тис. грн. Відсоток виконання становить 91,7%.

         Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду  становить 9,1 тис.грн., виконано за звітній період 9,1 тис.грн., відсоток виконання 100%:

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану  6,2тис.грн., касові за звітній період становлять 6,2  тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 2,9 тис.грн., касові за звітній період становлять 2,9 тис.грн., відсоток виконання 100%.

         КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 1906,1 тис. грн., касові видатки складають 1825,0 тис. грн.  Відсоток виконання становить 95,7%.

         Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників методичного кабінету становить 1367,5 тис. грн., касові видатки 1346,0 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 98,4%.Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 300,8 тис.грн., касові видатки 300,4 тис.грн. Відсоток виконання 99,9 %.

         Штатний розпис Методичного кабінету складений відповідно згідно  рішення виконкому №210-р від 14.08.98 р., зі змінами та доповненнями, та відповідно типовим штатам  методичної служби (Наказ Міністерства освіти УРСР від 5.12.85 р. №209) та включає 19,0 штатних одиниць.

         Ставки та посадові оклади працівників освіти установлено згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102 (з доповненнями та змінами).

         На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

         Уточнений план на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 61,7 тис. грн., виконання 61,6 тис. грн. Відсоток виконання 99,8%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 17,1 тис. грн., виконано за звітній рік 16,5 тис. грн. Відсоток виконання 96,5%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 20,9 тис. грн., касові видатки 13,2 тис. грн. Відсоток виконання 63,2 %.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план 137,7тис. грн., касові видатки 86,9 тис. грн. Відсоток виконання становить 63,1%.

         Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду, а саме  надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану  485,6 тис.грн., касові за звітній період становлять 485,6  тис.грн., відсоток виконання 100%.

         КПКВК 0611161 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» за 2018 рік склала 1825,1 тис. грн., касові видатки складають 1587,3 тис. грн.  Відсоток виконання становить 87,0%.

         Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників фінансово-господарської служби та працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 1446,9 тис. грн., касові видатки 1247,9 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 86,2%.

         При формуванні фонду заробітної плати взято до уваги постанову КМУ від 30.08.2002 р. №1298. 

         Уточнений план на 2018 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 18,6 тис. грн., виконання 18,6 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 0,7 тис. грн., виконано за звітній рік 0,7 тис. грн. Відсоток виконання 100 %.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 5,0 тис. грн., касові видатки  4,0 тис. грн. Відсоток виконання  80,0 %.

        Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план  32,6 тис. грн., касові видатки 32,0 тис. грн. Відсоток виконання становить 98,2 %.

       Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду  становить 206,1 тис.грн., виконано за звітній період 206,1 тис.грн., відсоток виконання 100%:

1. Бюджет розвитку(капітальні видатки) - сума уточненого плану 206,1  тис.грн., касові за звітній період становлять 206,1  тис.грн., відсоток виконання 100 %.

         КПКВК 0611162 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 16,3 тис. грн., касові видатки складають 16,3 тис. грн.  Відсоток виконання становить 100%.

         Одноразова допомога у 2018 році виплачена відповідно ст.25 Закону України «Про охорону дитинства» та згідно списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у 2018 році виповниться 18 років, наданого службою у справах дітей. Кількість дітей, які отримали одноразову допомогу — 9.

         Для розрахунку на одну дитину  взято розмір допомоги 1810,00 грн. встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року №823, зі змінами.

         КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 385,1 тис. грн., касові видатки складають 385,1 тис. грн.  Відсоток виконання становить 100%.

         Видатки на оздоровлення та відпочинку дітей передбачено згідно заходів програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м. Синельниковому на 2018 рік, які направлено на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, із сімей військових — учасників АТО (всього придбано путівок — 66 шт.), а також видатки на організацію оздоровлення і відпочинку дітей пільгових категорій в оздоровчих таборах з денним перебуванням при ЦДТ та ДЮСШ (видатки на харчування) уточнений план на харчування дітей становить 23,4 тис.грн., касові видатки 23,4 тис. грн. Виконання бюджету 100%.

         КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 2005,4 тис. грн., касові видатки складають 1997,6 тис. грн.  Відсоток виконання становить 99,6%.

         Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі працівників ДЮСШ становить 1452,2 тис. грн., касові видатки 1452,1 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100%.

         Фонд заробітної плати установи розраховувався згідно штатного розпису установ та тарифікаційного списку. Штатний розпис  відповідає Наказу Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №37.

         По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 0,8 тис. грн., касові видатки 0,8 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 25,8 тис. грн., виконано за звітній рік 21,9 тис. грн. Відсоток виконання 84,9%.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2018 рік уточнений план 205,2 тис. грн., касові видатки 201,9 тис. грн. Відсоток виконання становить 98,4 %.

         Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду  становить 12,6 тис.грн., виконано за звітній період 12,6 тис.грн., відсоток виконання 100%.

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану  7,9 тис.грн., касові за звітній період становлять 7,9 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 4,8 тис.грн., касові за звітній період становлять 4,8 тис.грн., відсоток виконання 100%.

         На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 р. та  програми розвитку освіти були проведено капітальний ремонт спортивного залу.

         КПКВК 0617321 «Будівництво установ та інших об’єктів освіти»сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду фонду за 2018 рік склала  1406,4тис. грн., касові видатки складають 1385,7 тис. грн.  Відсоток виконання становить 98,5%. Ці видатки здійснювалися на виконання  програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку    м. Синельникове на 2018 рік та згідно комерційної пропозиції від 26 серпня 2016 року №35 на 2018 рік -  будівництво топочної ДНЗ №8.

         КПКВК 0610160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2018 рік склала 129,6тис. грн., касові видатки складають 128,7 тис. грн.  Відсоток виконання становить 99,3 %.

         Уточнений план на 2018 рік по заробітній платі становить 104,6 тис. грн., касові видатки 104,6 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100 %.

         Видатки на оплату праці за 2018 рік обраховано на підставі штатного розпису у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами.     

         По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» уточнений план становить 0,7 тис. грн., виконання 0,7 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план становить 1,3 тис. грн., касові видатки 0,4 тис. грн. Відсоток виконання 30,8 %.

        

 

 

Начальник відділу освіти                                     І.М. Афанасьєва

Аналіз виконання бюджету 2018 року

/uploads/editor/1474/91458/sitepage_65/files/analiz_vikonannya_2018_r.xls


 

Звіт про виконання бюджету за 2017 рік

по відділу освіти Синельниківської міської ради

 

         КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 21168,40 тис. грн., касові видатки складають 20525,20 тис. грн.  Відсоток виконання становить 97%.

         Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників дошкільних закладів становить 12697,3 тис. грн., касові видатки 12524,6 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 98,6%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 2793,4 тис.грн., касові видатки 2793,4 тис.грн. Відсоток виконання 100%.

         Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ. Штатні розписи  установ по дошкільним навчальним закладам відповідають Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

         Ставки та посадові оклади працівників освіти установлено згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102 (з доповненнями та змінами).

         На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

         Уточнений план на 2017 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 352,6 тис. грн., виконання 352,6 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 10,0 тис. грн., касові видатки 10,0 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         Уточнений план на харчування дітей становить 1681,8 тис.грн., касові видатки 1310,2 тис. грн. Виконання бюджету 77,9%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 232,6 тис. грн., виконано за звітній рік 231,5 тис. грн. Відсоток виконання 99,5%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 14,0 тис. грн., касові видатки 12,8 тис. грн. Відсоток виконання  91,4%.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2017 рік уточнений план 3382,10 тис. грн., касові видатки 3285,6 тис. грн. Відсоток виконання становить 97,1%.

         Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду  становить 2749,0 тис.грн., виконано за звітній період 2749,0 тис.грн.:

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану  1278,6 тис.грн., касові за звітній період становлять 1278,6 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 437,4 тис.грн., касові за звітній період становлять 437,4 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку (капітальні видатки) - сума уточненого плану 1032,9 тис.грн., касові за звітній період становлять 1032,9 тис.грн., відсоток виконання 100%.

         Видатки на проведення капітальних робіт було використано на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 р. та  програми розвитку освіти, а саме на:

- капітальний ремонт заміна вікон на металопластикові ДНЗ №12 — 689,2 тис.грн.;

- капітальний ремонт скатної покрівлі ДНЗ №2 — 343,7 тис.грн.

         КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 38541,6 тис. грн., касові видатки складають 38046,6 тис. грн.  Відсоток виконання становить 98,7%.

         Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників загальноосвітніх закладів становить 26503,7 тис. грн., касові видатки 26299,2 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 99,2%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 5838,1 тис.грн., касові видатки 5735,9 тис.грн. Відсоток виконання 98,2%.

         Фонд заробітної плати по установам відділу розраховувався відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», постанови КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами, внесеними наказом від 20 січня 2017 року №81), штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ по загальноосвітніх навчальних закладів та НВК. Штатні розписи  установ відповідають Типовим штатним нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010р. №1205.  ”Про зміни в штатному розписі установ освіти” та згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

         Ставки та посадові оклади працівників освіти установлено згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102 (з доповненнями та змінами).

         На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

         Уточнений план на 2017 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 206,7 тис. грн., виконання 206,7 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 19,3 тис. грн., касові видатки 19,3 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         Уточнений план на харчування дітей становить 734,9 тис.грн., касові видатки 734,9 тис. грн. Виконання бюджету 100%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 322,2 тис. грн., виконано за звітній рік 299,1 тис. грн. Відсоток виконання 92,8%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 29,7 тис. грн., касові видатки 25,9 тис. грн. Відсоток виконання 87,2 %.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2017 рік уточнений план 4871,6 тис. грн., касові видатки 4710,2 тис. грн. Відсоток виконання становить 96,7%.

         Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду  становить 2866,9 тис.грн., виконано за звітній період 2866,9,0 тис.грн.:

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану  76,5 тис.грн., касові за звітній період становлять 76,5 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 1398,2 тис.грн., касові за звітній період становлять 1398,2 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку(капітальні видатки) - сума уточненого плану 1392,2 тис.грн., касові за звітній період становлять 1392,2 тис.грн., відсоток виконання 100%.

         На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 р. та  програми розвитку освіти були проведені капітальні роботи:

- капітальний ремонт скатної та частини пласкої покрівлі, а також покрівлі котельні ЗНЗ №5 — 924,9 тис.грн.;

- капітальний ремонт відновлення аварійних приміщень будівлі (відновлення перекриття підлоги, стін та стель) ЗНЗ №3 — 467,3 тис.грн.

         КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 1364,8 тис. грн., касові видатки складають 1291,0 тис.грн. Відсоток виконання становить 94,6%.

         Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників Центру дитячо-юнацької творчості становить 869,1 тис. грн., касові видатки 869,1 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100%. Уточнений план по КЕКВ «Нарахування на заробітну» становить 205,1 тис.грн., касові видатки 205,0 тис.грн. Відсоток виконання 99,6%.

         Фонд заробітної плати по установам міськво розраховувався згідно штатних розписів установи та тарифікаційного списку. Штатний розпис   відповідає Типовим штатним нормативам позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012р. №1230.  «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів».

         На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» за 2017 рік виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 3,5 тис. грн., виконано за звітній рік 2,9 тис. грн. Відсоток виконання 82,9%.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2017 рік уточнений план  286,9 тис. грн., касові видатки 213,7 тис. грн. Відсоток виконання становить 74,6%.

         Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду  становить 11,3 тис.грн., виконано за звітній період 11,3 тис.грн., відсоток виконання 100%:

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану  7,9 тис.грн., касові за звітній період становлять 7,9 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 3,3 тис.грн., касові за звітній період становлять 3,3 тис.грн., відсоток виконання 100%.

         КПКВК 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 1724,4 тис. грн., касові видатки складають 1679,3 тис. грн.  Відсоток виконання становить 97,4%.

         Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників методичного кабінету становить 1203,2 тис. грн., касові видатки 1203,2 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100%.

         Штатний розпис Методичного кабінету складений відповідно згідно  рішення виконкому №210-р від 14.08.98 р., зі змінами та доповненнями, та відповідно типовим штатам  методичної служби (Наказ Міністерства освіти УРСР від 5.12.85 р. №209) та включає 19,0 штатних одиниць.

         Ставки та посадові оклади працівників освіти установлено згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102 (з доповненнями та змінами).

         На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

         Уточнений план на 2017 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 57,5 тис. грн., виконання 57,5 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 18,8 тис. грн., виконано за звітній рік 17,1 тис. грн. Відсоток виконання 91%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 8,5 тис. грн., касові видатки 8,5 тис. грн. Відсоток виконання 100 %.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2017 рік уточнений план 171,1 тис. грн., касові видатки 127,7 тис. грн. Відсоток виконання становить 74,6%.

         Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду, а саме  надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану  413,3 тис.грн., касові за звітній період становлять 413,3 тис.грн., відсоток виконання 100%.

         КПКВК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» за 2017 рік склала 1254,4 тис. грн., касові видатки складають 1253,7 тис. грн.  Відсоток виконання становить 99,9%.

         Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників фінансово-господарській службі становить 1007,2 тис. грн., касові видатки 1007,2 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100%.

         При формуванні фонду заробітної плати взято до уваги постанову КМУ від 30.08.2002 р. №1298. 

         Уточнений план на 2017 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 19,7 тис. грн., виконання 19,7 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 1,1 тис. грн., виконано за звітній рік 1,0 тис. грн. Відсоток виконання 90,9%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 3,4 тис. грн., касові видатки  2,8 тис. грн. Відсоток виконання  82,4%.

         КПКВК 1011230 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 25,3 тис. грн., касові видатки складають 25,3 тис. грн.  Відсоток виконання становить 100%.

         Одноразова допомога у 2017 році виплачена відповідно ст.25 Закону України «Про охорону дитинства» та згідно списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у 2017 році виповниться 18 років, наданого службою у справах дітей. Кількість дітей, які отримали одноразову допомогу — 13.

         Для розрахунку на одну дитину  взято розмір допомоги 1810,00 грн. встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року №823, зі змінами.

         КПКВК 1013160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 296,4 тис. грн., касові видатки складають 296,4 тис. грн.  Відсоток виконання становить 100%.

         Видатки на оздоровлення та відпочинку дітей передбачено згідно заходів програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м. Синельниковому на 2017 рік, які направлено на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, із сімей військових — учасників АТО (всього придбано путівок — 65шт.), а також видатки на організацію оздоровлення і відпочинку дітей пільгових категорій в оздоровчих таборах з денним перебуванням при ЦДТ та ДЮСШ (видатки на харчування) уточнений план на харчування дітей становить 23,4 тис.грн., касові видатки 23,4 тис. грн. Виконання бюджету 100%.

         КПКВК 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 1728,7 тис. грн., касові видатки складають 1708,7 тис. грн.  Відсоток виконання становить 98,8%.

         Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі працівників ДЮСШ становить 1229,8 тис. грн., касові видатки 1229,8 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 100%.

         Фонд заробітної плати установи розраховувався згідно штатного розпису установ та тарифікаційного списку. Штатний розпис  відповідає Наказу Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №37.

         По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 0,6 тис. грн., касові видатки 0,6 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 30,9 тис. грн., виконано за звітній рік 28,1 тис. грн. Відсоток виконання 90,9%.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2017 рік уточнений план 186,5 тис. грн., касові видатки 171,4 тис. грн. Відсоток виконання становить 91,9%.

         Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду  становить 636,2 тис.грн., виконано за звітній період 636,2 тис.грн., відсоток виконання 100%.

1. Надходження від оренди майна бюджетних установ - сума уточненого плану  8,6 тис.грн., касові за звітній період становлять 8,6 тис.грн., відсоток виконання 100%;

2. Благодійні внески, гранти та дарунки - сума уточненого плану 2,6 тис.грн., касові за звітній період становлять 2,6 тис.грн., відсоток виконання 100%;

3. Бюджет розвитку(капітальні видатки) - сума уточненого плану 625,0 тис.грн., касові за звітній період становлять 625,0 тис.грн., відсоток виконання 100%.

         На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 р. та  програми розвитку освіти були проведено капітальний ремонт спортивного залу.

         КПКВК 1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по спеціальному фонду фонду за 2017 рік склала  57,8 тис. грн., касові видатки складають 57,8 тис. грн.  Відсоток виконання становить 100%. Ці видатки здійснювалися на виконання  програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку    м. Синельникове на 2017 рік та згідно комерційної пропозиції від 26 серпня 2016 року №35 на 2017 рік - виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво топочної ДНЗ №8.

         КПКВК 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2017 рік склала 116,2 тис. грн., касові видатки складають 82,9 тис. грн.  Відсоток виконання становить 71,4%.

         Уточнений план на 2017 рік по заробітній платі становить 93,6 тис. грн., касові видатки 66,6 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 71,2%.

         Видатки на оплату праці за 2017 рік обраховано на підставі штатного розпису у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами.     

         По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» уточнений план становить 0,9 тис. грн., виконання 0,9 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план становить 0,6 тис. грн., касові видатки 0,3 тис. грн. Відсоток виконання 50 %.

        

 

 

В.о. начальника відділу освіти                                  І.М. Афанасьєва

 

Звіт про виконання бюджету за 2016 рік

по відділу освіти Синельниківської міської ради

 

         І. Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2016 рік склала 45951,6 тис. грн., касові видатки складають 45242,6 тис. грн.  Відсоток виконання становить 98,5%.

         Уточнений план на 2016 рік по заробітній платі працівників установ «Освіти» становить 33891,2 тис. грн., касові видатки 33703,6 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 99,5%.

         Фонд заробітної плати по установам міськво розраховувався згідно штатних розписів установ та тарифікаційних списків установ. Штатні розписи  установ відповідають Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», Типовим штатним нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010р. №1205.  ”Про зміни в штатному розписі установ освіти”, типовим штатам затвердженим наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 1230 від 31.10.2012 р., рішення виконкому № 210-р від 14.08.98 р., зі змінами та доповненнями, та відповідно типовим штатам  методичної служби (Наказ Міністерства освіти УРСР від 5.12.85 р. №209).

         Ставки та посадові оклади працівників освіти установлено згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102 (з доповненнями та змінами), Постанови КМУ № 1298 від 30.08.02 р.”

         На виконання окремих положень ст. 57 Закону України «Про освіту» нара ховано і виплачено надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення під час відпустки. Протягом року працівники освіти одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

         Уточнений план на 2016 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 567,2 тис. грн., виконання 564,3 тис. грн. Відсоток виконання 99,5%.

         По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» уточнений план на суму 12,1 тис. грн., касові видатки 12,1 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         Уточнений план на харчування дітей в закладах освіти становив 2787,6 тис.грн., касові видатки 2639,3 тис. грн. Виконання бюджету 94,7%.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» план з урахуванням змін становить 705,0 тис. грн., виконано за звітній рік 606,1 тис. грн. Відсоток виконання 86,0%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 40,0 тис. грн., касові видатки 33,6 тис. грн. Відсоток виконання  84,0%.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2016 рік уточнений план 7903,6 тис. грн., касові видатки 7638,7 тис. грн. Відсоток виконання становить 96,6%.

         КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» уточнений план становив 25,3 тис. грн., виконано за звітній період 25,3 тис. грн. на:

-                   видачу стипендії обдарованим дітям;

-                   виплату допомоги дітям-сиротам, яким в 2016 році виповнилося 18 років.

Відсоток виконання 100%.

         На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 р. та  програми розвитку освіти, уточнений план по капітальним видаткам cпеціального фонду становить 8801,99 тис. грн. касові видатки 8524,38 тис. грн. Відсоток виконання становить 96,8%.

         Види капітальних робіт, які було виконано за 2016 рік:

-                   Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ЗНЗ №5 — 1343,84 тис. грн.;

-                   Капітальний ремонт системи опалення ЗНЗ №3 — 967,32  тис. грн.;

-                   Капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №4 — 479,48  тис. грн.;

-                   Капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №5 — 324,52  тис. грн.;

-                   Капітальний ремонт нежитлової будівлі (для розміщення центру дитячої творчості) — 4291,60 тис. грн.

-                   Придбання для Центру дитячої творчості: звукової апаратури,  комплект устатуквання сценічного освітлення, комплект одягу сцени, комплект меблів для глядацького залу та гурткової роботи — 565,20 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №2 — 20,86 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду ДНЗ №12 — 34,96 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові) ДНЗ №12 — 9,52 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ №4 — 26,92 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт скатної та частини пласкої покрівлі, а також пласкої покрівлі будівлі котельні ЗНЗ №5 — 12,14 тис. грн.;

-                   Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивної зали ДЮСШ — 17,25 тис. грн.;

-                   Придбання лампи для мультимедійного проектора для ЗНЗ №2 (депутатська субвенція)  — 7,0 тис. грн.;

-                   Придбання кабінетів фізики, біології та хімії для ЗНЗ міста (за рахунок залишку освітньої субвенції 2015 року) — 166,10 тис. грн.;

-                   Придбання підручників (обласна субвенція) — 158,18 тис. грн.;

-                   Придбання дитячого спортивного майданчика НВК, інтерактивної дошки ЗНЗ №1, придбання персональних компютерів ЗНЗ №6 (депутатська субвенція) — 100,00 тис. грн.

         ІІ. На виконання Програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м. Синельниковому  на період 2012 – 2017 року № 235-16/VІ від 16.12.2011 р. по КПКВК 1013160 КЕКВ 2230 «Продукти харчування,» КЕКВ 2730 «Інші поточні трансферти населенню» уточнений план становить 164,8 тис. грн., касові видатки 164,8 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         ІІІ. Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по КПКВК 1015031 «Утримання та начально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по загальному фонду за 2016 рік склала 1228,9 тис. грн., касові видатки 1134,8 тис. грн. Відсоток виконання 92,3%.

         Уточнений план на 2016 рік по заробітній платі працівників ДЮСШ становить 1030,8 тис. грн., касові видатки 959,2 тис. грн. Відсоток виконання по оплаті праці 93,1%. Фонд заробітної плати по ДЮСШ розраховувався на 27,5 штатних одиниць, згідно штатного розпису, та тарифікаційного списку установи. Штатний розпис  установи відповідає Наказу Міністерства освіти молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №37 «Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» відповідно до статті 10 Закону України Про фізичну культуру і спорт, Положення про Міністерства молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року №390. Згідно наказу № 2850 від 29.12.02р. Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту в проект бюджету виплачено надбавку за вислугу років, матеріальну допомогу під час відпустки. Протягом року працівники ДЮСШ одержували заробітну плату в повному обсязі та в зазначені строки.

         По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» уточнений план становив 26,8 тис. грн., виконано за звітній рік 20,0 тис. грн. Відсоток виконання 74,6%.

         Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» уточнений план 1,1 тис. грн., касові видатки 1,1 тис. грн. Відсоток виконання 100%.

         Видатки на оплату за використані енергоносії за 2016 рік уточнений план 167,6 тис. грн., касові видатки 152,3 тис. грн. Відсоток виконання становить 90,9%.

        

Начальник відділу освіти                                  Н.Д. Тимонік