Відділ освіти Синельниківської міської ради

 

Сторінка вихователя

                                   

 

 

На цій сторінці , шановні колеги, ви можете ознайомитись із різними методичними рекомендаціями щодо організації діяльності з дітьми, роботи з батьками, тощо.  

 

   Система дошкільної освіти йде по шляху перетворень . Здійснення цієї ідеї вимагає активізації роботи з педагогічними кадрами , пошуку нових форм і методів. Однією з форм підвищення професійної компетентності педагогів , формування потреби в постійному професійному саморозвитку і вдосконалення рівня своєї майстерності є методичні об'єднання педагогів дошкільної освіти . У сучасних умовах вихователь - це насамперед дослідник , що володіє такими якостями , як наукове психолого - педагогічне мислення , високий рівень педагогічної майстерності , певна дослідницька сміливість , розвинена педагогічна інтуїція , потреба у професійному самовихованні і розумному використанні передового педагогічного досвіду, тобто володіє сформованим інноваційним потенціалом. На методичних об'єднаннях для педагогів нашого міста ми прагнемо організувати « зустрічі» з проблемою , протиріччям , з новими знаннями , новими підходами , зустрічі з успіхом у професійній діяльності , що приносять радість відкриттів і педагогічних звершень .

 

 

 Педагогічний  майданчик  ( для  вихователів груп раннього віку) 

 

 Академія творчої думки  ( для  вихователів груп дітей молодшого дошкільного віку)  

 

 Консалтинговий центр ( для  вихователів груп дітей старшого дошкільного віку)

 

 Школа ППД «Перші кроки у шаховий світ»    

 

  Клуб молодих педагогів «7 капелюшків мислення»

 

   Семінар . Розвиток художньо – естетичної культури та  творчих здібностей дітей. 

 

 

Матеріали методичного об'єднання для вихователів груп раннього віку

 

  22 жовтня  на базі Дошкільного навчального закладу №11 «Дружба» відбулося засідання методичного об’єднання для вихователів груп раннього віку.

   Мета методичного об’єднання: обмін інформацією та досвідом роботи з виховання, розвитку дітей раннього віку; надання методичної допомоги педагогам груп раннього віку.

  В рамках засідання методичного об’єднання був проведений практичний тренінг для педагогів з питання   «Організація роботи з адаптації дітей до дошкільного закладу». Вихователя  мали змогу зрозуміти причини виникнення проблем  в період адаптації   до садочка у дітей раннього віку та знайти шляхи їх подолання . Також керівником МО Демченко О.Ю. ,вихователь-методист ДНЗ № 11,  був презентований досвід роботи «Співпраця дошкільного закладу  і сім‘ї для успішної адаптації  малюка до дошкільного закладу» .

   Сприятливим середовищем для організації навчально-виховного процесу з  малятами  є сенсорна кімната. Про особливості обладнання такої кімнати та про специфіку організації занять педагоги обговорили під час методичного діалогу з питання реалізації освітньої лінії Базового компоненту дошкільної освіти «Дитина в сенсорному просторі».

    Для слухачів МО було оформлено виставку методичного і дидактичного матеріалу з даної тематики. Вихователь – методист Демченко О.Ю. запропонувала до уваги присутніх нетрадиційні авторські посібники та ознайомила з методикою їх використання.

    Методичне об’єднання  пройшло в дружній, теплій, невимушеній атмосфері.

 

 

 

   ТРЕНІНГ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ТА ПОМІЧНИКІВ ВИХОВАТЕЛІВ

 

   Співпраця ДНЗ і сім'ї в період адаптації 

 

 Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 

 

    Матеріали методичного об'єднання для вихователів груп молодшого дошкільного віку 

 

  Для реалізації комплексного проекту  «Новій  Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» та втілення  в життя під проекту «Всебічно розвинений дошкільник» 29  жовтня 2013року на базі дошкільного навчального закладу №12 « Журавлик»  відбулося засідання міського методичного об’єднання для вихователів груп молодшого дошкільного віку  « Академія творчої думки», керівником якого є  вихователь – методист Костенко В.В.

  Метою заходу було розповсюдження ідей кращого педагогічного досвіду, виявлення  творчо працюючих педагогів, їх підтримка та заохочення, поповнення інформаційно-методичного банку даних передового досвіду на рівні міста.

   Керівник  методичного об’єднання Костенко Віра Вікторівна  надала експрес-інформацію за темою «Партнерська взаємодія педагога з дитиною». Вона наголосила на тому, що у навчально-виховному процесі можуть і мають працювати всі методики, але їх використання треба відбирати відповідно до нової парадигми дошкільної освіти.  Тобто маючи за основу  особистісну взаємодію дорослих та дітей, баланс всіх  видів дитячої діяльності, концентрацію на психологічному комфорті малюків, реалізацію підходу до дошкільного дитинства як до самоцінного періоду в житті дитини.

     Учасники методичного об’єднання , вихователі груп для дітей молодшого дошкільного віку,   взяли участь у  педагогічному консиліумі ,  в якому відобразили своє бачення та ставлення до проблеми розвитку мовлення дошкільників через  долучення  маленької особистості до книги. Адже дошкільник — не є активним читачем.  А інтерес до читання виховується насамперед через розвиток пізнавальної й мовленнєвої активності дитини.   Тому завдання дорослого — допомогти дитині усвідомити, що книга є одним із засобів пізнання нового, а художнє слово —  високим мистецтвом. Саме   тому   особливо  ефективною  у  формуванні  інтересу до читання є методика,  орієнтована на активне спілкування  дорослого   читача (батька,  матері, вихователя) з дитиною як читачем-початківцем. Керівник методичного об’єднання Віра Вікторівна  презентувала  слухачам   цікаву ме­тодику «Хочу розглядати, читати і пізнавати!». Вона спрямована на підвищення інтересу дитини до читання й пізнання навколишнього світу; розвиток уваги, мислення, мовлення, пізнавальної та творчої активності як важливих складників особистісного зростання. В її основі лежать два головні принципи — наочності та надання дитині права самостійного вибору.  

     Оскільки педагог є взірцем для наслідування, він повинен постійно самовдосконалюватись тому учасникам  методичного об’єднання була надана можливість удосконалити свої комунікативні навички під час практикуму « Інтегровані підходи до використання літературних засобів формування світогляду дітей у освітньому просторі дошкільних навчальних закладах». Це дало слухачам можливість вкотре переконатися, що лише педагог, який сам оволодів мистецтвом художнього мовлення, може навчати цього і своїх вихованців

    У ході роботи кожен вихователь мав можливість задовольнити свої потреби в професіональній та особистісній самореалізації, продемонструвати свої педагогічні знахідки та досягнення.

   

 

 Партнерська взаємодія педагога з дитиною

 

  Організація спільного робочого простору

 

   Активний читач : хто він

 

 Інтегровані   підходи до використання літературних творів у освітньому процесі

 

  Як подружити дитину з книгою (поради для батьків)

 

 Пам’ятка для батьків щодо організації партнерської взаємодії з дітьми

 

 Як навчити дитину читати . ( методичні рекомендації для батьків)

 

 

      6 грудня 2013 року на базі  дошкільного навчального закладу № 12 «Журавлик» відбулось чергове  засідання методичного об’єднання для вихователів міста за темою  "Формування елементарної компетенції з питань безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти".

  Учасники ділилися досвідом роботи з даних питань, відповідали на тестові запитання і глибше дізнавалися про свій та інший підхід щодо організації роботи з формування елементарної компетенції з питань безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного вікув світлі Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції).

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ

   Пріоритетним завданням системи освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників.

  З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя та поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистісної безпеки та захисту життя

рекомендуємо:

1. Створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечити їх дотримання.                                             

2. Провести тиждень безпеки в дошкільному закладі, як форму систематизації знань дітей про безпечне довкілля, а саме: безпека в побуті, у відкритому середовищі і під час стихійного лиха.

3. Для більш ефективного засвоєння знань дошкільниками, щодо безпеки життєдіяльності, впроваджувати новітні інтерактивні та інформаційно - комунікаційні технології.                                                                                                   

4. Використовувати психолого-педагогічні проекти  та створювати власні авторські за технологією Т.Піроженко як одного із способів підтримання і стимулювання пізнавальної активності дошкільників.

    

 Анкета для педагогів

 Анкета для батьків

 Тестдля батьків на пожежну безпеку квартири

 На допомогу в роботі вихователя

 З досвіду роботи 

 Безпека дитини в довкіллі

 Кожна дитина має право на безпеку і здоров'я

 Уроки мудрого Добривогонько

 Пріоритетний аспект роботи - безпека життєдіяльності дитини 

  

 

   Матеріали методичного об'єднання для вихователів груп для дітей старшого дошкільного віку

  Сьогодні на виконання завдань Президента України щодо розвитку мережі дошкільної освіти вихователі дитячих навчальних закладів району зібрались на засідання методичного об’єднання вихователів ДНЗ. В наш час дуже важливо розвивати дітей відповідно до сьогодення, на крок вперед передбачаючи потреби сучасної дитини. А засідання методичного об’єднання – саме той спосіб для вихователів поділитись досвідом, новими розробками з різних напрямків розвитку дитини.

   31 жовтня 2013 року  на базі Дошкільного навчального закладу №5 «Вербиченька» відбулося засідання консалтингового центру для вихователів груп дітей старшого дошкільного віку на тему «Психолого - педагогічні умови успішного пізнавального розвитку дітей старшого дошкільного віку». На засіданні були присутні педагогічні працівники дошкільних закладів міста, вчитель початкової школи НВК №7 Куренкова Т.Л. та психолог.  Керівник  МО  Білак О.П. провела методичний діалог, завдання якого: систематизувати теоретичні знання про  соціально-педагогічні поняття в освіті «компетентний підхід», «компетентність»:суть і зміст понять; проаналізувати і визначити вплив застосування сучасних технологій у контексті компетентнісного підходу на якість освіти дітей; обмінятися досвідом роботи з проектування як методом переходу на компітентнісний підхід в освітній практиці. Педагоги приймали активну участь у обговоренні проблемних питань, ділових іграх: «Проблема на долоньці», «Наслідки» та інші.

 Також  Білак О.П. провела проблемо-аналітичну бесіду на тему «Мультимодальна арт-педагогіка у підготовці до школи», в обговорення якої активно підключилася вчитель НВК і повідомила про вимоги до майбутніх першокласників. Вихователі дошкільних дитячих закладів мали можливість цікаво поспілкуватися з вчителем початкової школи у вирішенні спільної проблеми адаптації дітей до школи.

  До уваги педагогів був наданий доклад на тему: «Модульна організація навчально-пізнавальної діяльності старших дошкільників» ,який підготувала  вихователь старшої групи ДНЗ№5 Салінська Т.В.

    Учасники семінару обмінялися педагогічними ідеями щодо успішного пізнавального розвитку дітей старшого дошкільного віку. Завершилася робота методоб’єднання «Калейдоскопом думок» за круглим столом та виробленням рекомендацій. Робота семінару була плідною і результативною та дістала схвальні відгуки педагогів.

       

 Методичний діалог

 Презентація 

 Додаток

 МУЛЬТИМОДАЛЬНА АРТ-ПЕДАГОГІКА У ПІДГОТОВЦІ ДО ШКОЛИ

 ПАМ'ЯТКА "Умови формування ключових компетенцій"

 


1
2
3
4
5