Відділ освіти Синельниківської міської ради

 

Методична робота

 

 

План  роботи дошкільного відділу освіти на 2013-2014 н. р.

 

Основні завдання

 

 • Спрямування роботи на виконання державних стандартів освіти, виконання законодавчих, нормативних та інструктивних  документів з питань дошкільної освіти.
 • Реалізація регіонального комплексного проекту «Новій  Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» в сфері дошкільної освіти :

-         проект «Доступна дошкільна освіта»;

-         проект «Всебічно розвинений дошкільник»;

-         проект «Здорове покоління».

 • Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти.
 • Забезпечення активного цілеспрямованого особистісно-орієнтованого підходу в організації навчально-виховного процесу.
 • Створення умов для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації особистості педагога і вихованців дошкільних навчальних закладів.
 •  Упровадження інклюзивної освіти в роботу дошкільного навчального закладу.
 • Запровадження інноваційних технологій у дошкільних навчальних закладах.
 • Використання ІКТ-технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ.
 • Проведення аналізу та корекції створених моделей впровадження інноваційних технологій.
 • Здійснення наукового обґрунтування накопиченого досвіду діяльності  творчих груп та педагогічних колективів.
 • Забезпечення  моніторингових вивчень якості освітніх послуг.
 • Проведення організаційно-методичних заходів щодо реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти  у дошкільних навчальних закладах.
 • Проведення аналізу та корекції створених моделей впровадження інноваційних технологій.
 • Здійснення наукового обґрунтування накопиченого досвіду діяльності  творчих груп та педагогічних колективів.
 • Забезпечення  моніторингових вивчень якості освітніх послуг.
 • Проведення організаційно-методичних заходів щодо реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти  у дошкільних навчальних закладах.

 

Зміст

Термін

Відповідальний

 

 І.  Розвиток і вдосконалення мережі груп ДНЗ.

   1. 

Забезпечити повноцінне функціонування груп різних типів в ДНЗ міста

Протягом

2013-14 р.

Балала Л.І.

Завідуючі ДНЗ

   2. 

Затвердити рішення міської ради мережу груп на новий навчальний рік

Вересень

 2013р

Балала Л.І.

ІІ. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ,

керівництво методичною роботою ДНЗ міста.

Організаційний напрямок :

           1.             

 

Визначити структуру методичної роботи з працівниками ДНЗ на  2013-14 навчальний рік

Вересень 2013р.

Балала Л.І.

           2.             

Спланувати роботу міських методичних об’єднань та інших форм методичної роботи

до 15.09.13 р.

Балала Л.І.

           3.             

Організувати виконання планових завдань з курсової перепідготовки кадрів на 2013 – 2014 н. р

Протягом року

Балала Л.І.

           4.             

Забезпечити участь педагогів міста в обласних заходах

за планом роботи ДІППО

Балала Л.І.

           5.             

Організувати проведення курсів підвищення кваліфікації вихователів ДНЗ на базі  ДОІППО

За планом ДІППО.

Балала Л.І.

           6.             

Скоординувати  роботу міської творчої групи з проблем:

-         підготовки дітей 5 річного   віку до  шкільного навчання ;

-         впровадження системи організованої  «музейної педагогіки» як засобу гармонійного розвитку дитини.

Вересень

2013 р.

Березень 2014р.

 

 

Балала Л.І.

 

Творча група

Інформаційний напрямок:

     1.             

Продовжити  проведення індивідуальних

( групових ) консультацій для педагогів , керівників дошкільних  закладів освіти  з  питань методичного супроводу реалізації Базового компоненту дошкільної освіти - підготувати перелік питань для консультацій, виїздні консультації                                                                                               

за окремим планом протягом року

Балала Л.І.

     2.             

Підготувати методичні розробки  та матеріали з актуальних проблем дошкільної освіти  для публікації ЗМІ        

                                                                                                

протягом року

Балала Л.І.

     3.             

Продовжувати видання газет для батьків в ДНЗ                                 

протягом року

Балала Л.І.

     4.             

 Продовження роботи Інтернет-сайту дошкільного відділу:   - висвітлення  питань дошкільної освіти в  місті,                      

- створення Консультативного Інтернет-сайту для батьків і дітей віком від 2міс. до 6(7) років,  які не відвідують дошкільні заклади                                                               

на протязі  року

щомісячно,

І півріччя

Балала Л.І.

     5.             

Систематизувати  відеотеку  кращих творчих напрацювань педагогів-дошкільників з питань реалізації Базового компоненту дошкільної освіти

ІІ півріччя

Балала Л.І.

Методичний напрямок:

Реалізація регіональних проектів  в сфері дошкільної освіти:

-         проект «Доступна дошкільна освіта»;

-         проект «Всебічно розвинений дошкільник»;

-         проект «Здорове покоління».

Методичні об’єднання:

 

Педагогічний  майданчик ( для  вихователів груп раннього віку)

За планом

Демченко О.Ю.

ДНЗ № 11

Академія творчої думки  ( для  вихователів груп дітей молодшого дошкільного віку)

За планом

Костенко В.В.

ДНЗ № 12

Консалтинговий центр ( для  вихователів груп дітей старшого дошкільного віку)

За планом

Білак О.П.

ДНЗ № 5

Педагогічна студія «Натхнення» (для музичних керівників)

За планом

Черненко  І.Л.

ДНЗ № 10

Клуб  молодих спеціалістів  

   «7 капелюшків мислення»                                                             

За планом

Ушакова Л.Г.

ДНЗ № 5

Школа ППД   «Перші кроки у шаховий світ» 

За планом

Єгнус Г.Ю.

ДНЗ № 10

Творча лабораторія « Чародії дошкільних наук»  (Творча група)

За планом

Тереник Н.С.

ДНЗ № 5

 

Постійно діючі семінари :

·Розвиток художньо – естетичної культури та  творчих здібностей дітей.   (художня праця,      зображувальна діяльність ) .

·Фізкультурно–оздоровча робота в ДНЗ .                                                                                                                                                                                           

               

 

 

Жовтень

 

лютий  

 

 

 

Гулевська Л.С.

ДНЗ № 3

 

Горб А.Ю.

ДНЗ № 8

 

Неділя педагогічної майстерності

(для педагогів , які атестуються в квітні 2011р.)

 

лютий - березень  2014р.

за графіком

Балала Л.І.

 

Декада музично-театрального мистецтва в ДНЗ

ІІІ-ІУ нд. Березня

 

Балала Л.І.

Робота над  Проектом «Всебічно розвинений дошкільник»

 

Обстеження дітей старшого дошкільного віку з метою виявлення здібностей

квітень 

2014 р.

вихователі ДНЗ

 

Робота міської творчої лабораторії  з проблеми:                                   

«Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку»                   

( Презентація проекту роботи)

 

за планом

Творча група

 

Виставка дитячих робіт в громадських організаціях, установах  (лікарні, бібліотеки,), на сайті  кабінету дошкільної освіти                                            

протягом року

( за графіком)

 

Методисти, завідуючі ДНЗ

 

Аналіз роботи з обдарованими  дітьми, відстеження результатів роботи, підведення підсумків.                          

Жовтень,

Травень 2014р.

Творча група

 

Координація роботи профільних груп, гуртків з  розвитку творчих здібностей дошкільників

протягом року

Методисти, завідуючі ДНЗ

Конкурси , виставки

1.                 

Міський фестиваль з Лего-конструювання «Дитячий садок моєї мрії» до Дня дошкільника .

Вересень

Балала Л.І.

2.                 

Конкурс творчих робіт по тематиці  правил дорожнього руху «Дорога і ми!»

Жовтень

Балала Л.І.

3.                 

Конкурс педагогічної майстерності «Кращий керівник дошкільного закладу -2014 »

Лютий

Балала Л.І.

4.                 

Конкурс дитячої творчості « Містер і міс дошкільного закладу»

Березень

Балала Л.І.

5.                 

Конкурс «Розумники і розумниці»

Квітень

Балала Л.І.

6.                 

Інтелектуальна олімпіада для дошкільників «Розумники і розумниці»

Травень

Балала Л.І.

7.                 

Конкурс на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ «Дитячий садок – територія здоров’я»

Червень-серпень

Балала Л.І.

Навчання керівних кадрів

 

Клуб «Дошкільна еліта» (для керівників дошкільними закладами )

За планом

Балала Л.І.

 

Практикум для старших медичних сестер ДНЗ «Школа здоров’я»

Травень

Балала Л.І.

Наради завідуючих

1.                 

 • Пріоритетні напрямки розвитку освіти міста на 2013-2014 н.р.
 •  Організація методичної роботи з педкадрами ДНЗ міста на 2013-2014 н.р. (ознайомлення з планом).
 • Організація оздоровчої роботи влітку 2013 р. (за результатами тематичної перевірки).
 • Комплектування мережі дошкільних навчальних закладів станом на 01.09.2013 року.
 • Алгоритм  вивчення роботи педагога, що атестується, (методичні рекомендації).

 

 

Серпень

 

Балала Л.І.

 

2.                 

 • Вивчення стану роботи з батьками у ДНЗ № 2, 3, 4, 10 (за результатами тематичної перевірки)
 • Про забезпечення належної організації атестації педпрацівників у 2013-2014 навчальному ропі, (методичні рекомендації)
 • Аналіз забезпеченості дошкільних навчальних закладів кадрами. Освітній рівень медпрацівників.

 

 

Жовтень

 

Балала Л.І.

 

 

3.                 

 • Організація роботи з питань безпеки життєдіяльності в ДНЗ відповідно до Законів України « Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу» у ДНЗ № 1, 3, 5, 9(за результатами тематичної перевірки).
 •  Аналіз виконання основних норм харчування дітей дошкільних навчальних закладів міста. Про батьківську плату.
 •  Аналіз використання коштів на утримання ДНЗ у 2013 році. Планування та затвердження кошторису на 2014 рік.
 • Моніторинг участі ДНЗ у міських заходах та ДОІППО.

 

 

Грудень

 

Балала Л.І.

 

Контроль  і керівництво

1.                 

Атестація ДНЗ № 12

Квітень

Балала Л.І.

Завідуюча

 ДНЗ № 12

 

2.                 

Тематичні  перевірки:

 • Організація оздоровчої роботи влітку

Червень-липень

Балала Л.І.

 •  Вивчення стану роботи з батьками у ДНЗ № 2, 3, 4, 10

Жовтень

 

 •  Організація роботи з питань безпеки життєдіяльності в ДНЗ відповідно до Законів України « Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу» у ДНЗ № 1, 3, 5,

Грудень

Балала Л.І.

Статистична звітність

1.                 

Форма 85-к (статистичне управління)

До

5.01.2014 р.

Балала Л.І.

2.                 

Річний звіт (звіт )

До 20.01.2014 р.

Балала Л.І.

3.                 

Підсумки літнього оздоровлення (звіт )

До 10.09.2014 р.

Балала Л.І.

4.                 

Облік дітей по мікрорайонам міста.

До 20.09.2014 р.

Балала Л.І.